que me levo para casa….

Sempre que visitamos un lugar queremos levarnos un anaco,  como se quixeramos empaquetar un recordo, un momento ou unha emoción. Non podemos levarnos a casa a nosa viaxe en papel de regalo  e revivila sempre que queiramos, pero si podemos levarnos un pedazo de Vedra, en forma de licor, de viño, de aceite, de cerámica… 

 ARTESANIA

Cerámica da Ulla

 Neira de abaixo, 1. San Mamede de Ribadulla

 981512006

 Mailo. Deseño de roupa

 Cubelas, San Pedro de Sarandón

 669 04 07 8

Sabores

Olivar de Moura. Galeo

Iglesia 14, Merín

www.olivardemoura.es

Queserías del Ulla

Trasariz. 10 Vedra

669065120

Mel Berce

Sarandón 44, San Miguel de Sarandón

www.berce.gal

676558516

Licores

Augardentes de Galicia

Cubelas. San Pedro de Sarandón

981502100

www.aguardientesdegalicia.com

 

Galician Original Drinks

Cimadevila, 27, San Miguel de Sarandón

981118118

www.nordesia.com